BWOR-WTK2008T แกรนด์จอร์เจีย 8 วันTK [TBS-TBS] ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จอร์เจีย (24-03-63)

45,900 ฿

ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมิ – ชมเมืองบาทูมิ – แวะถ่ายรูปอาริ นีโน่ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมถ้ำโพรมีธิอุส

ชมโบสถ์เกลาติ มรดกโลก – ชมถ้ำวาดเซีย – ชมถ้ำอัพลิซิเคทห์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน

ชมวิหารแห่งเมืองมัคเคตา – ชมย่านเมืองเก่าบิทิลิซี  – หอนาฬิกา งนากี – โบสถ์นินา – ชอปปิ้งของฝาก

สัมผัสวิถีชีวิตแบบจอร์เจียน – ชมโชว์พื้นเมือง – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เก่า – ถนนคนเดิน

 

โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้

Share