EURO 19 (EK) Eng Scot Wales 8D ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ยุโรป (01-05-63)

49,999 ฿

ลอนดอน  – สโตนเฮนจ์(สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)  –  เมืองบาธ  –  โรมันบาธ-บริสทอล  –  อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ  –  ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  –  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  –  Bicester Village Outlet   –

–   สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge)

–   เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)

–   บริการอาหาร 5 มื้อ

–   อิสระช้อปปิ้งย่าน Knightbridge และ Harrods

–   เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หมู่บ้านริมน้ำที่ได้รับการขนานนามว่า เวนิส แห่ง COTSWOLDS

 

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                                                

Share