GQ1TPE-TG006 Taipei Countdown 2020 5 วัน 4 คืน บิน TG ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ (30-12-62)

26,999 ฿

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ขอพรความรักวัดหลงซาน
ช็อปปิ้งซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

  

โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้

Share