GQ2NRT-XJ007-TOKYO ซากุระ ฮาเฮ ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ทัวร์ขายดี ทัวร์ญี่ปุ่น (13-04-63)

32,900 ฿

วัดนาริตะ  –   วัดอาซากุสะ  –   โตเกียว สกายทรี  –  โอชิโนะฮัคไก  –  แช่ออนเซ็น  –   บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  –  ภูเขาไฟฟูจิ  –  โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต  –  พิธีชงชาญี่ปุ่น  –  โตเกียว  –  ช้อปปิ้งชินจูกุ   –   ชมซากุระ สวนอุเอโนะ  –  โอไดบะ   –   ไดเวอร์ซิตี้  –   อควาซิตี้  –   พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ  –   อิออน มอลล์

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้
Share