GQ3GYD-EK001-The Million Dollar View of Caucasus Mountains อาเซอร์ไบจาน จอร์เจี ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จอร์เจีย (16-06-63)

56,900 ฿

ดูไบ – บากู – เมืองเก่า  –  โกบุสตาน – ภูเขาโคลน – ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด – ภูเขาแห่งไฟ – วิหารแห่งไฟ – เมืองเชคี  –   เชคี – ทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบนํ้าโบราณ – โบสถ์เมเคตี – สะพานแห่งสันติภาพ  –   มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้ – กูดาอูรี  –  กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลิซี  –   ทบิลิซี – วิหารซีโอนี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – เซวาน – อารามเซวาน– เยเรวาน  –   วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – วิหารคอร์วิราพ – เยเรวาน  –  เดอะคาสเคด – จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน – เยเรวาน

 

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                                   

Share