GQ3TBS-EK001-THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง 6 DAYS 3 NIGHTS ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จอร์เจีย (10-06-63)

34,333 ฿

ดูไบ – ทบิลิซี – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้  –   อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย–ป้อมอันนานูรี – อัพลิสต์ชิเคห์ – ทบิลิซี  –  มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – เมืองเก่า –
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา  –  ทบิลิซี – โรงอาบนํ้าโบราณ – วิหารซีโอนี –ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ – ช้อปปิ้งห้าง East Point

 

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                                   

Share