GQ3TBS-QR001-Ultimate View of the Caucasus Mountains จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 DAYS 5 N ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จอร์เจีย (23-05-63)

49,900 ฿

โดฮา – ทบิลิซี – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส  – คาซเบกี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์  –  มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลิซี – เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – โรงอาบนํ้าโบราณ – วิหารซีโอนี  –  ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท – เยเรวาน  –  วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – นั่งรถ 4 WD ชมหน้าผา Symphony of Stone – วิหารคอร์วิราพ – เยเรวาน –  เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด – Republic Square – สนามบิน  –  เยเรวาน

 

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                                   

Share