GQ3TBS-QR003-FINAL CALL TO GEORGIA จอร์เจีย 6 DAYS 4 NIGHTS ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จอร์เจีย (30-05-63)

39,900 ฿

โดฮา – ทบิลิซี  –  ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอารี – พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส  –  อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – กอรี่ – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – เมืองอาคาลห์ซี – ป้อมราบาติ – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี  –   ทบิลิซี – อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา – เมืองเก่าทบิลิซี – โรงอาบนํ้าโบราณ – ชมการแสดงพื้นเมือง  –  วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – วิหารซีโอนี – ถนนจาน ชาเดอนี่ – ห้าง East Point

 

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                         

Share