GQ3TBS-TK001-จอร์เจีย Here We Go จอร์เจีย 6 DAYS 3 NIGHTS ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จอร์เจีย (02-06-63)

35,900 ฿

อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี  –   ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บนํ้าชินวารี – อัพลิสต์ชิเคห์ – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – ทบิลิซี  –  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลิซี – โรงอาบนํ้าโบราณ – วิหารซีโอนี – เมืองเก่าทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา  –  ทบิลิซี – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ – ช้อปปิ้งห้าง East Point

 

 

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                       

Share