PJP48-XJ-JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA OSAKA KYOTO 6D 3N ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ทัวร์ขายดี ทัวร์ญี่ปุ่น (29-04-63)

29,999 ฿

ศาลเจ้าโอสุคันนอน  –  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  –  เมืองเก่าซันมาชิซูจิ  –  สะพานนาคะบาชิ  –  นากาโน่  –  แช่ออนเซ็น L : หมูย่างใบโฮบะ D: Dinner at HOTEL  –  เส้นทางอัลไพน์ หุบเขาแอลป์ หรือ ทาเทยามะ   –   นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่เทือกเขาทาเทยามะ  –  กำแพงหิมะ  –  เขื่อนคุโรเบะ  –  กิฟุ L: Japan Set  –  เกียวโต  –  พิธีชงชาญี่ปุ่น  –  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  –  โอซาก้า  –  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ L: ชาบูเกียวโต  –  ตลาดคุโรมง  –  ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)  –  อิออนมอลล์ + ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท

                                       

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้

 

Share