PJP57-SL-SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA 4D3N ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ทัวร์ขายดี ทัวร์ญี่ปุ่น (26-06-63)

24,999 ฿

ศาลเจ้าโอสึคันนง  –  ช้อปปิ้งโอสึคันนง  –  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  –  เมืองเก่าทาคายาม่า  –  ซันมาชิซูจิ –  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก)  –  แช่ออนเซ็น L : JAPAN SET D : DINNER AT HOTEL  –  เส้นทางอัลไพน์ หุบเขาแอลป์ หรือ ทาเทยาม่า  –  นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่เทือกเขาทาเทยาม่า  –  กำแพงหิมะ  –  เขื่อนคุโรเบะ  –  อิออนมอลล์ L : JAPAN SET  –  JAZZ DREAM NAGOYA

                                       

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้

 

Share