TK381 GRAND GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ 8วัน5คืน ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ทัวร์ขายดี ทัวร์จอร์เจีย (31-08-63)

39,888 ฿

เมืองทบิลิซิ – ป้อมนาริกาลา – โบสถ์เมทเทคี – วิหารซีโอนี – สะพานแห่งสันติภาพ  –  เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – โรงอาบน้าแร่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – Jan sharden street  –   เมืองอันนานูรี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้าชินวารี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – โบสถ์ เกอร์เกติ – เมืองคาซเบกี้  – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิค  –  เมืองบาทูมี่ – The Alphabet Tower – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – Piazzal Square – ยุโรปสแควร์

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้
Share