WOS0209V ยุโรปตะวันออก 9 วัน OS VIE-VIE 9-17 APR , 12-20 APR 20 ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ทัวร์ขายดี ทัวร์ยุโรป (12-04-63)

75,900 ฿

เวียนนา(ออสเตรีย) – ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ – เขตเมืองเกำ  –  ฮัลสตัทท์ – มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมัน – เข๎าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค  –  มิวนิค – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ – เขตเมืองเกำ – ปร๎าก  – เข๎าชมภายในปราสาทปร๏าก – เขตเมืองเกำ – อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์    – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโรํ สแควร์  –  คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ลํองเรือชมแมํน้ำดานูบ ช๎อปปิ้งOutlet Parndorf – เวียนนา(ออสเตรีย) –  เข๎าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสตัดปาร์ค ช๎อปปิ้งยำนถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน

**เมนูสุดพิเศษ ที่ไปแล๎วต๎องลอง!!!! “ขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร๎อมเบียร์เยอรมัน // ปลาเทร๎าส์รสเลิศ // เป็ดโบฮีเมีย // อาหารไทย และ ซี่โครงหมูเวียนนา

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้
Share