XW-T42_Taiwan Sakura 5D3N ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ไต้หวัน (21-03-63)

13,888 ฿

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ่ว – วัดเทียนหยวน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ – หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  – ไทเป – ตึกไทเป101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง  –

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                                         

Share